Privacy statement

Sinds 1992 (wet van 8 december 1992 BS 18/3/1993) bestaat er in België en wet die de bescherming van het individu waarborgt ten aanzien van het gebruik van persoonlijke gegevens die hem betreffen. Volgens  de Europese richtlijn van 24 oktober 1995 met het oog op de harmonisatie van de regels inzake de bescherming van de persoonsgegevens op het volledige grondgebied van de Europese Unie, is de wet van 8/12/1992 gewijzigd door de wetten van 11 december 1998 (BS 3/2/2001) en 26 februari 2003 (BS 26/6/2003) en door Koninklijke Besluiten van 13/2/2001 en 17/12/2003.

Informatie over de officiële wetgeving is beschikbaar op de website van de Privacycommissie.

De betrokken bewerkingen houden o.a. in: verzameling van gegevens, de bewaring, het gebruik, de wijziging, de mededeling ervan en de vernietiging.

De formaliteit van aangifte van verwerkingen aan de Privacycommissie werd door Yellowbrick ingediend in 2013 en is opgenomen in het openbaar register van de commissie.

Yellowbrick wil haar gebruikers echter toch op de hoogte stellen van haar privacybeleid. In de Yellowbrick registratie worden alleen die gegevens vastgelegd die relevant zijn voor: het gebruik van het systeem, registratie, klantenservice, facturatie en inning van de verschuldigde gelden. Yellowbrick gaat uiterst zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en hun verwerking en handelt in overeenstemming met de "Wet Bescherming Persoonsgegevens".   Yellowbrick gebruikt de gegevens niet voor commerciële doeleinden. Alleen de voor de diensten van Yellowbrick benodigde gegevens worden ingevoerd in het systeem; overige gegevens kunnen door Yellowbrick facultatief opgevraagd worden bij de gebruiker, dan wel wordt er door Yellowbrick toestemming van de betrokken persoon gevraagd. Yellowbrick stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden voor commerciële doeleinden. Bij nieuwe diensten van Yellowbrick vraagt Yellowbrick nieuwe/aanvullende informatie aan de betrokken persoon, indien zij van mening is dat deze informatie van belang is voor de dienstverlening. Yellowbrick bewaart de gegevens tot één jaar na beëindiging van de dienstverlening. Financiële gegevens worden volgens de fiscale termijn bewaard en vervolgens vernietigd. Indien daartoe wettelijk verplicht zal Yellowbrick de gegevens aan bevoegde opsporingsdiensten ter beschikking stellen. De persoonsregistratie is beveiligd en voor een daartoe aangewezen beperkt aantal personen toegankelijk. De gegevens ontrent het gebruik zijn via de website van Yellowbrick alleen toegankelijk voor de gebruiker zelf.